MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisja Finansowo- Budżetowa
Komisja Socjalno-Bytowa ORL
Komisja Nauki i Kształcenia
Komisja Etyki
Komisja Organizacyjna
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Komisja Praktyk Lekarskich
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tarnów
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Brzesko
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Bochnia
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Dąbrowa Tarnowska
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tuchów
Komisja Stomatologiczna
Komisja Młodych Lekarzy i Sportu
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Komisja Socjalno-Bytowa ORL
Do zadań Komisji Socjalno-Bytowej należy:
1) opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla lekarzy w trudnej sytuacji finansowej,
2) występowanie do Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie z inicjatywą udzielenia pomocy finansowej dla lekarzy w trudnej sytuacji finansowej,
3) nadzór nad Funduszem Pomocy Koleżeńskiej oraz wnioskowanie o zmianę jego Regulaminu, 4) opiniowanie wniosków pożyczki z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej,
5) wnioskowanie do Okręgowej Rady Lekarskiej o zmiany w zasadach prowadzenia pomocy socjalnej i finansowej dla członków Izby,
6) inne zlecone zadania przez Okręgową Radę Lekarską i jej Prezydium.
 
Osoby:
Przewodnicząca Komisji Socjalno-Bytowej
lek. dent. Barbara Rączka
Barbara Rączka
Zastępca Przewodniczącej Komisji Socjalno-Bytowej
lekarz Tomasz Rymarczyk
Sekretarz Komisji Socjalno-Bytowej
lekarz Iwona Braty-Szott
Iwona Braty-Szott
Członek Komisji Socjalno-Bytowej
lekarz Zofia Tomik
Zofia Tomik
Członek Komisji Socjalno-Bytowej
lekarz Małgorzata Tsekov
Członek Komisji Socjalno-Bytowej
lek.dent. Agnieszka Ratajczak
Członek Komisji Socjalno-Bytowej
lekarz Piotr Chwalibóg

Załączniki:

 1. Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
 2. Regulamin korzystania z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
 3. Ankieta do Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów